Ons laatste nieuws

Afscheid Nel Paans

Zaterdag 7 januari ging zwemclub De Woelwaters weer van start in het nieuwe jaar. Na het zwemmen werd er afscheid genomen van een trouwe vrijwilligster, Nel Paans, die bijna 20 jaar actief was bij de zwemclub. Als dank ontving ze bloemen van het bestuur van de Stichting en vanuit de zwemwerkgroep kreeg ze een leuke attentie. Door bestuur, deelnemers en vrijwilligers werd ze hartelijk bedankt!

Kerstviering

Met onze deelnemers, hun familie en de vrijwilligers hebben we weer een mooie kerstviering gehad! Er werden stukjes gelezen, een kaars aangestoken, een kerstverhaal verteld en kerstliederen gezongen onder begeleiding van de Activo-band. Nu heeft iedereen “kerstvakantie” voor wat betreft onze activiteiten. In het nieuwe jaar begint: – de soos weer op woensdag 4 januari – het zwemmen en de Activo-Band starten weer op zaterdag 7 januari De startdatum voor fysiofitness is nog niet bekend: wordt nog doorgegeven aan Lees meer…

BINGO-AVOND

Woensdag 7 sept. is het nieuwe seizoen gestart met een gezamenlijke bingo-avond in ’t Buitenhoff in Andel. Behalve diverse rondes bingo was er ook aandacht voor de deelnemers en vrijwilligers die 25 jaar aan de Stichting verbonden waren. De afgelopen 2 jaar waren er weinig activiteiten mogelijk vanwege corona, dus ging het nu om de jubilarissen van 2020 t/m 2022.Vanwege deze mijlpaal kregen 7 deelnemers en 9 vrijwilligers hiervoor een aandenken overhandigd.

START ACTIVO-BAND

Op 3 september is de Activo-Band weer van start gegaan. Alle deelnemers ontvingen een nieuwe map en ook een nieuwe tas.We willen de sponsor, het stimuleringsfonds van Thebe-extra, heel hartelijk bedanken voor hun gift. Ook hebben we Corrie Scherff in het zonnetje gezet en haar bedankt voor het vele werk dat zij in de vakantie voor de Activo-Band heeft gedaan.

START NIEUW SEIZOEN 2022/2023

Nu voor de meesten de zomervakantie weer voorbij is, gaan onze activiteiten weer van start. – Zaterdagmiddag 3 sept. start de Activo-Band weer – Zaterdagochtend 10 sept. start zwemclub De Woelwaters – Woensdagavond 14 sept. start soos De Rombus – ,, ,, fysiofitness De Sportclub Alle activiteiten op de bekende locaties en tijden. Het nieuwe seizoen start ook, zoals gebruikelijk met een gezamenlijke bingo-avond. Dit is op woensdag 7 sept. om 19.00 uur in ’t Lees meer…

TRUCKERDAG 2022

De Truckerdag kon dit jaar op 18 juni gelukkig doorgaan! Met prachtig weer heeft iedereen weer enorm genoten van een mooie dag. Omdat het de 35e keer was dat deze tocht werd georganiseerd, waren er wat extra feestelijkheden. Zo was er bij terugkomst behalve een muziekband en zanger Wim v.d. Heuvel, ook een goochelaar en kreeg iedereen heerlijk eten van de barbecue. Héél veel dank aan transportbedrijf Van der Stelt, m.n. voor het gebruik van Lees meer…