Gedragsregels

Wij zijn aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland. Wij houden ons qua aannamebeleid voor begeleiders en vrijwilligers  aan de gedragsregels, zoals deze zijn opgesteld door NOC*NSF.